Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website của chúng tôi: top10hagiang.com

2. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

a. Bình luận trên bài viết

Khi người dùng để lại bình luận trên website top10hagiang.com, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu, thông tin được hiển thị trên bình luận đó. Đồng thời, địa chỉ IP và trình duyệt của người dùng để ngăn chặn các hành động được máy tính cho là spam. 

b. Thông tin được thu thập từ hệ thống cookies

Nếu bạn đăng nhập hoặc để lại nhận xét trên website này, bạn có thể lựa chọn chọn lưu tên, hình ảnh đại diện và địa chỉ email của bạn trong cookie. Việc lưu trữ này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong lần đăng nhập tiếp theo và những lần bình luận sau (bạn không cần điền lại thông tin khi để lại bình luận). Những dữ liệu cookies này sẽ được cài đặt lại sau 1 năm. 

Bạn có thể lựa chọn không lưu dữ liệu vào cookies bằng hành động không chọn đồng ý khi hiển thị hộp thoại “Bạn có chấp nhận cookies hay không?” và không nhấn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”. 

3. Dữ liệu thông tin người dùng được chia sẻ cho ai?

Dữ liệu thông tin người dùng chỉ được sử dụng và chia sẻ trong nội bộ đội ngũ phát triển website.

4. Mục đích sử dụng thông tin người dùng

Thông tin người dùng sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. 

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích dưới đây: 

  • Xem xét để nâng cấp trải nghiệm người dùng trên website chúng tôi
  • Hỗ trợ người dùng khi cần thiết
  • Ngăn chặn các hành động spam, ảnh hưởng đến người dùng
  • Giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng website